Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει εν όλω τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ’ εξής «χρήστες») που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.lifehackers.gr . Επιπλέον, καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του lifehackers.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το lifehackers.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του wlifehackers.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Σύμβασης.

Συλλογή και Χρήση

Το lifehackers.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν εγγράφεστε ως μέλη, όταν χρησιμοποιείτε το lifehackers.gr ως χρήστες/επισκέπτες, ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, είτε εγγράφεστε στο newsletter, είτε επισκέπτεστε σελίδες, παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς ή παιχνίδια, εισέρχεστε στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματα του lifehackers.gr.

Διόρθωση – Διαγραφή

Το lifehackers.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν/αλλάξουν την εγγραφή τους.

Κοινοποίηση

-Το lifehackers.gr δεν πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
-Το lifehackers.gr θα στείλει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε άλλες εταιρείες ή άτομα όταν:

*Έχει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη να κοινοποιήσει τις πληροφορίες,
* Απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή, και παρέχονται μόνο στις εν λόγω αρχές,
*Η συμπεριφορά του χρήστη στο web site δεν συμφωνεί με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του lifehackers.gr, ή με οποιαδήποτε από τις οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Δεσμοί (Links Hyperlinks) προς άλλους ιστότοπους

Το lifehackers.gr περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το lifehackers.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP διευθύνσεις

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και επομένως και επομένως και στις σελίδες του lifehackers.gr . Η διεύθυνση IP δεν κρατείται από τα συστήματα του lifehackers.gr (server, data base, δικτύου κ.τ.λ.), ενώ δύναται να γνωστοποιηθεί, μόνο εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της προβλεπόμενης – δια νόμου – διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

Προστασία Ανηλίκων

Χρήστες του lifehackers.gr που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το lifehackers.gr. Σε κάθε ενότητα / υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν αυτές τις σελίδες, το lifehackers.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε ώστε να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(link is external) (GDPR).

To lifehackers.gr  κρίνει το απόρρητο δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στο βασικό λειτουργικό αντικείμενο τoυ lifehackers.gr, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με ένα ταυτοποιημένο ή μη ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το “υποκείμενο των δεδομένων”). Προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη των πληροφοριών που είναι άμεσα ή έμμεσα (αυτό σημαίνει, χρησιμοποιημένα σε σύζευξη με άλλα δεδομένα) αποδοτέα στο υποκείμενο των δεδομένων, τέτοια όπως ονόματα, ημερομηνία γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.τ.λ..

Συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων

Στους χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας και υποβάλλουν πληροφορίες σε εμάς μπορεί ζητηθεί να παρέχουν προσωπικά δεδομένα για να είναι δυνατό το lifehackers.gr να λειτουργήσει και να βελτιώσει την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας. Εμείς συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως ονόματα, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς αναγνώρισης για αποστολή και ενημέρωση των εκδηλώσεων ή άρθρων που είναι αναρτησμένα στην ιστοσελίδα μας. Αυτή είναι η βασική δραστηριότητα του lifehackers.gr. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική διαδικασία αποτελείται από τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων για να αποφασίσει εάν η απαίτηση πληρεί τις προϋθέσεις. Εμείς μπορούμε επίσης να συγκεντρώσουμε τη φυσική διεύθυνση του υποψηφίου όταν αιτείται για μία θέση εργασίας. Περαιτέρω εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς τέτοιους όπως στατιστικές, διοίκηση και επικοινωνία, πληροφορική , πιστοποίηση και συστήματα πιστοποίησης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών προγραμμάτων και οργανωτικές ομάδες και δραστηριότητες. Εμείς θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην έκταση που απαιτείται για έναν καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό ή έναν απαιτούμενο σκοπό από τον νόμο σε περιοχές όπου εμείς λειτουργούμε.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που αυτά συλλέγονται, και θα κρατήσουμε τα δεδομένα μόνο για τόσο όσο αυτό είναι απαραίτητο για αυτό τον σκοπό. Εμείς μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες του χρήστη για όσο ο λογαριασμός του χρήστη είναι ενεργός ή όσο χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που απαριθμούνται παραπάνω. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό του lifehackers.gr

Χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα του lifehackers.gr και των συνεργατών της χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την άριστη εμπειρία του χρήστη και για να αναλύσει τάσεις, για να διαχειριστεί την ιστοσελίδα, για να παρακολουθήσει τις κινήσεις των χρηστών σε όλη την ιστοσελίδα, και για να συγκεντρώσει δημογραφικές πληροφορίες σχετικές με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα. Εμείς συγκεντρώνουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα μέσω της χρήσης των cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης τέτοιες όπως οι διευθύνσεις του προτοκόλου του διαδικτύου (IP), το είδος του προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP), οι σελίδες παραπομπής/εξόδου, τα αρχεία που εμφανίζονται στη σελίδα μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), συστήματα λειτουργίας, αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας, και/ή δεδομένα περιήγησης για να αναλύσουμε τάσεις συνολικά και για να διαχειριστούμε τη σελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να ελέγξουν την χρήση των cookies στο επίπεδο του ιδιωτικού προγράμματος περιήγησης όμως αν οι χρήστες επιλέξουν να απενεργοποιήσουν τα cookies, αυτό μπορεί να περιορίσει την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργειών στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies.

Μοίρασμα των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός υπό περιστάσεις όπου τέτοιο μοίρασμα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας. Περιστασιακά εμείς υπογράφουμε με άλλες εταιρείες και εταιρικούς συνεργάτες να δουλεύουν για λογαριασμό μας, τέτοιους όπως να ενισχύουν τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες, και εμείς θα μοιραστούμε απαραίτητες πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ορισμένες συνθήκες, το lifehackers.gr  μπορεί να ζητηθεί να ανακοινώσει προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της GDPR. Εμείς μπορούμε επίσης και να ανακοινώσουμε προσωπικές πληροφορίες αν απαιτείται από τον νόμο, έτσι όπως και να συμμορφωθούμε με μία κλήση ή άλλες νομικές διαδικασίες, όταν εμείς πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε την ασφάλεια των χρηστών μας ή την ασφάλεια άλλων, να διερευνήσουμε απάτη, ή να απαντήσουμε σε ένα κυβερνητικό αίτημα.

Αλλαγές σε αυτή την πολιτκή

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται/τροποποιείται χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες/μέλη , π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή του lifehackers.gr. Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με επίσκεψη τους για τυχών αλλαγές που μπορεί να γίνονται.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Η περιήγηση σας στο lifehackers.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην κάνετε χρήση του lifehackers.gr.

1. Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στο lifehackers.gr.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του Ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στις ιστοσελίδες του lifehackers.gr, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. Αυτές οι στατιστικές μας βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και το awakengr.com δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

2. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies

Οταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του  lifehackers.gr μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

 • Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου
 • Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας
 • Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics
 • Cookies διαφημίσεων
 • Αλλα cookies από τρίτους

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος μας. Για παράδειγμα:

 • Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον Περιηγητή σας
 • Αυτόματη επανασύνδεση με τη φόρμα σχολίων, εάν είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη επίσκεψή σας.
 • Με ποια ταξινόμηση θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια.
 • Ενταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.

Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του lifehackers.gr παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως η Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

 • αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στον παρελθόν
 • πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπονται τον ιστότοπό μας.
 • τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των δημοσιευμένων άρθρων μας.
 • τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μας επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing) ή έρχονται απευθείας στο  lifehackers.gr.

Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

To  lifehackers.gr έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία Google Analytics, που μας παρέχει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, τις ακόλουθες λειτουργίες διαφήμισης:

 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics
 • Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google
 • Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.
 • Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google (https://www.google.com/policies/technologies/types/) και των ανώνυμων αναγνωριστικών (https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε την προσωπική ταυτοποίηση σας.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Cookies από τρίτους (third-party)

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς.

Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο lifehackers.gr όταν μοιράζεστε ένα άρθρο μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. το Facebook ή το Twitter), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για να θυμούνται τη σύνδεση σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

Λόγω της φύσης των cookies, το  lifehackers.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies

3. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Για να μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να σταματήσετε την εμφάνιση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος είτε από τους παραπάνω Προμηθευτές Τεχνολογίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε είτε από άλλες διαφημιστικές εταιρείες, μεταβαίνοντας στις ακόλουθες σελίδες:

Η εξαίρεσή σας από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες που παρατίθενται στους παραπάνω συνδέσμους θα σας εξαιρέσει από την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων από αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πλέον διαφημίσεις. Μπορεί να συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις, για παράδειγμα, με βάση τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεστε (δηλαδή διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα).

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση:

Λάβετε υπόψη ότι οι παραπάνω πλατφόρμες και εταιρείες σάς επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος που παρέχεται από τα μέλη τους στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Δηλαδή η εξαίρεση ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή στην οποία το χρησιμοποιείτε.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox και ζητήσετε την εξαίρεση σε κάποια από τις παραπάνω πλατφόρμες ή εταιρείες, τότε η εξαίρεση ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox της συσκευής σας, όχι για άλλα προγράμματα περιήγησης ή συσκευές.

Για να εξαιρεθείτε από άλλα προγράμματα περιήγησης και συσκευές, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαίρεσης στα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης και συσκευές.

Αν αποκλείσετε το cookies εξαίρεσης ή το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει τα cookies τρίτων (“third-party cookies”), τότε η εξαίρεσή σας ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.

Εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου αίτηση για εξαίρεση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις προτιμήσεις εξαίρεσης που έχετε ορίσει, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.aboutads.info/PMC (link is external).

4. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο lifehackers.gr:

• Cookies για Κοινωνική δικτύωση και εξωτερικούς ιστότοπους

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδράσει με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του από σημαντικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να αφήσει σχόλια για κάθε άρθρο.

• Cookies διαφημίσεων

Αυτά τα cookies βοηθούν στη βελτίωση και τη σωστή διαχείριση των διαφημίσεων που βλέπει ο χρήστης, αποφεύγοντας την επανάληψη και προσαρμογή του περιεχομένου στα ενδιαφέροντα των χρηστών, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη εμπειρία κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Google AdSense  https://policies.google.com/privacy?hl=el(link is external)

Linkwi.se: https://linkwi.se/gr-el/privacy-policy/

• Cookies Ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών

Αυτά τα cookies καταγράφουν τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκέψεων, των σελίδων που επισκέφθηκαν, των τοποθεσιών που επισκέφθηκαν, της διάρκειας της περιόδου σύνδεσης, των πηγών παραπομπής, του ιστορικού αναζήτησης κ.λπ.Google Analytics   Κάντε κλικ για προβολή (Google, Inc.)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή πώς χρησιμοποιούμε δεδομένα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μας μέσω της σχετικής Φόρμας Επικοινωνίας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό για να αντανακλά τυχον αλλαγές στις Υπηρεσίες μας ή για άλλους νομικούς και ρυθμιστικούς λόγους.

Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική του lifehackers.gr, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη πολιτική στην παρούσα σελίδα αυτό σημαίνει πως ο κάθε χρήστης επισκέπτης ή μέλος είναι υπεύθυνος και υποχρεωμένος να ελέγχει την παρούσα σελίδα για τυχών αλλαγές.

Με την χρήση όλου του περιεχομένου του lifehackers.gr αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης του lifehackers.gr.